Använda CSS i hemsidebygget

Genom att använda CSS i hemsidebygget kan du spara mycket tid och energi. CSS betyder ordagrant Cascading Style Sheets och
kan på svenska översättas till stilmallar. Stilmallarna kan användas för att ha samma format, samma färger, samma bakgrund på flera sidor och lätt ändra denna information på alla sidor samtidigt, vilket gör livet lättare för webbdesignern.

html-cssAtt HTML-koden för alla dessa sidor inte behöver läsas om gör att det blir mycket mindre kod och typiskt tar det kortare tid för sidorna att ladda. En annan fördel är att formen och innehållet är separerat så synskadade mycket lättare kan få ta del av endast texten när de surfar på internet och får koden uppläst för dem. Visserligen finns program som försöker separera texten från koden, men CSS gör det mycket lättare för programmen eller användare utan program att läsa upp den text som faktiskt står på hemsidan för den som besöker den.

Om du vill en använda CSS-mall är det hela ganska enkelt. Du gör en separat fil i en textbehandlare som heter något med .css, som till exempel form.css. Denna fil behöver inte innehålla mer än en enda instruktion som till exempel:

body {

font-size; 25px;

}

Sedan åkallar du denna instruktion från din, eller dina, sidor om du vill använda dem. Det kan du till exempel göra med en länk som ser ut så här (fast inom vinkelparentes):

link href=”form.css” rel=”stylesheet” type=”text/css”

Detta kommer automatiskt göra att all text i body-partiet i denna fil kommer att ha storleken 25px vilket betyder 25 pixlar. Pixlar är ett mått på storleken som samstämmer med bildskärmens upplösning. Detta gör att om du gör fönstret mindre kommer texten också bli mindre. Pixelmåttet är alltså relativt, till skillnad från till exempel tum och centimeter som är absoluta mått. Användandet av relativa mått gör att anpassningen till olika webbläsare blir mycket bättre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *