Med grunden i HTML

HTML är grunden i hemsidehantering och det är fortfarande något som webbdesigners behöver känna till, även om det finns många fler avancerade programspråk där du kan göra mer intressanta och funktionella saker. Det finns också många färdiga mallar så att du inte behöver skriva all HTML-kod från scratch. Mallarna HTMLkan finnas i ett textredigeringsprogram eller kan hittas på nätet. Du kan kopiera en HTML-kod från en sida du gillar och helt sonika ändra på innehållet. Detta fungerar dock endast för enkelt uppbyggda hemsidor.

Det finns mycket man kan göra med HTML trots allt. Det går att foga in länkar, bilder, bakgrundsbilder, listor och foga in videor från andra hemsidor.

För att lägga in en bild kan du till exempel använda dig av följande kod inom vinkelparenteser; img src=”my_pic.gif” width=”100″ height=”80″

Adressen “img src” är till den bild med det generiska “my_pic.gif” som är sparad i den mapp där filerna för sidan ligger. Även “my_pic.gif” kan ersättas med en webbadress, en så kallad absolut URL, som innehåller kommunikationsprotokollet HTTP i adressen och kan nå bilder utanför hemsidan. Att spara bilden på din egen server är såklart att föredra, eftersom bilder på andra sidor kan försvinna. En bra webbdesign innehåller inga brutna länkar – länkar som inte går att komma vidare med eller bilder som inte visas.

Med HTML kan du styra vilken teckenstorlek du har och normalt sett är det ett relativt mått som tar hänsyn till vilken storleken är på skärmen och det finns olika nivåer av textstorlek och rubriker. Tecknet “p” står för “paragraph” och genom att använda detta tecken inom vinkelparenteser anger du var ett stycke är och lägger därmed också till en radbrytning efter stycket. Det går också att styra vilken textuppsättning som dokumentet ska ha genom koden [!doctype html]. Genom koden [meta charset=”utf-8″] kan du specificera att du vill ha teckenuppsättningen UTF-8, som är en vanlig teckenuppsättning med stöd för många språk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.