National Geographic

National Geographic är tidskrift som utges av National Geographic Society, en av världens största ideella organisationer inom vetenskap och utbildning. Organisationen grundades år 1888 i USA och några 20683147385_70679de33c_bmånader efter det släpptes den första tidningen. Syftet var att öka intresset för geografi samt göra folk medvetna om världens natur. Populariteten av tidskriften ökade och den kom att bli en av världens mest kända tidskrifter om vetenskap, geografi och världshistoria. Tidskriften känns igen på den gula ramen som framsida samt sin
fotojournalistik. Det har publicerats många ikoniska bilder och bland de mest kända är Sharbat Gula, en afghansk flicka som fanns på framsidan av juninumret 1985. Den togs av Steve McCurry i ett flyktingläger i Pakistan.

National Geographic publiceras månadsvis och fanns till början bara på engelska. 2015 fanns den på över 40 språk och hade cirka 6,5 miljoner utgivningar månadsvis världen över. År 2000 började den publiceras på svenska av Bonnier Publications. Tidskriften har också videor och filmer inom vetenskap och natur. Djuren vilda värld är namnet på filmerna och det innefattar filmer som “Bondgårdens vänner”.

När det första numret publicerades var det en text baserad skrift men inte långt efter ändrades det till snarare en vetenskaplig journal med bilder och bevis. Bilderna var också i färg vilket var ovanligt för skrifter i början av 1900-talet. Senare blev det känt som National Geographics stil och var mycket uppskattat av läsarna. Konceptet blev bland annat framgångsrikt eftersom innehållet blev enklare att förstå och kunde läsas av alla. Ordet om National Geographic spreds alltmer och 1975 lanserades National Geographic Kids som är en barnfokuserad version av skriften. National Geographic Kids släpper 10 nummer per år och Little Kids magazine (för barn mellan 3 till 6 år) släpper 6 nummer per år.

Idag finns National Geographic att prenumera på eller köpa digitalt eller i tidningsform.

Leave a Reply

Your email address will not be published.